close

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Kim Tín hướng tới một doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững; luôn bảo đảm mục tiêu an toàn trong kinh doanh ở mức cao nhất, tăng trưởng tốt nhưng bảo đảm hài hòa các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường.

Môi trường
Thực hiện khai thác đi đôi với trồng và phát triển rừng, lập dự án trồng 5.000 hecta rừng tại Bình Phước để cung cấp nguyên liệu sản xuất.
Sức khỏe
Sản phẩm đạt chất lượng Carb - P2/EPA an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.
Xã hội
Thực hiện hỗ trợ cộng đồng thông qua các khoản đầu tư và hoạt động xã hội tích cực; thực hiện đầy đủ chính sách an toàn lao động.
Kinh tế
Cung ứng sản phẩm cho sản xuất và đời sống nhân dân, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế nhà nước để phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Bài viết 6
Các chiến lược và hành động của Kim Tín hướng đến một tương lai chung bền vững và tốt đẹp hơn, góp phần thay đổi cuộc sống bằng việc kinh doanh có trách nhiệm.

bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Các sản phẩm ván do Tập đoàn Kim Tín sản xuất đều đạt chứng nhận Carb – P2/EPA an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.

expand_less
 
phone